Tro og videnskab supplerer hinanden

verdensbillede geocentrisk 1800tallet

Et verdensbillede

Nogle vil sikkert mere, at hvis man forsøger at kombinere tro og videnskab, så ender man op med et verdensbillede som illustrationen her til højre. Den er fra 1800-tallet, hvor man forestillede sig, at Jorden var centrum i Universet, og at Månen, Solen, Venus og Mars cirklede rundt om os. Det hedder det geocentriske verdensbillede.

Vi skal se på, hvordan tro og videnskab kan give os et meningsfyldt verdensbillede, uden at det hele bliver ude at trit med nutidens astronomi og videnskab.

Hvis vores verdensbillede kun handler om den almene videnskab, så er der meget, vi ikke kan forklare.
Tager vi troens verden med, gives der mange svar. Om universets start, livets opståen og meget mere.

 

tro videnskab

Her prøver vi at sætte nogle ord på begreberne

Begynder vi oppefra, så er det gennem tro og studium af Bibelen, at vi ser Gud som ophav et alt i Universet og her på Jorden. Gud er livgiveren.

Ud fra den guddommelige verden er der en åndelig verden med hellige engle. Desværre også nogle frafaldne engle, som gik med i Satans oprør mod Gud. Her kalder vi dem for Satans Ånder.

Videnskab beskræftiger sig med det vi kan se, lad os kalde det for stof. Energi hører med til den videnskabelige verden, selv om energi er usynlig. Energi kan måles og bruges til forsøg, derfor er både energi og stof videnskab.

Energi og stof hører til den materielle verden, og den er skabt af Gud. Ud fra sin guddommelige natur har Gud skabt vores verden. Guds egenskaber er af en anderledes beskaffenhed end vores materielle verden.

Et mere fuldstændigt verdensbillede

verdensbillede02

Liv er stadig en gåde for videnskaben. Takket være Bibelen kan vi tro, at liv og kærlighed har sin oprindelse i Gud, for han er liv. Bibelkunskab bringer os videre og giver os et endnu dybere verdensbillede. Vi ser lige på følgende fire punkter:

  1. Oprindelse
  2. Mening
  3. Moral og etik
  4. Håb for fremtiden

Det er interessant, at videnskab prøver at forklare både punkt 1 og 4, som er ligesom rammerne omkring vort liv. Men nr. 2 og 3 afholder almindelig videnskab sig fra, for her kommer livets værdier ind, familie, samfund og hverdagens glæder. Her er det psykologer, filosoffer og humanister, der prøver at forklare livets gåder.

Her til sidst ser vi lige illustrationen igen, hvor der er sat nogle flere ord ind.

 Tro
Bibelkundskab
Det guddommelige Faderen, Sønnen og Helligånden
 Det åndelige

Guds engle.  Satan og hans ånder

 &    
 Videnskab
Naturvidenskab
Energi og tid
Usynlig
Stof og rum Synlige materialer  - den fysiske verden