bibelenNyt Håb

En serie bibelstudier om det kristne håb.

Enkelt sat op:
En bibeltekst og en kort kommentar.

Serien blev udarbejdet og udgivet i årene fra 1985 frem til 1995.
Idé og tekst ved Erik Marcussen.
Sidehenvisningerne gælder for den autoriserede danske udgave af Bibelen fra 1992.

Her er det første studium . . .

   

Hvorfor har vi fået Bibelen?

Joh. 5,39 (s. 964)  Jesus havde stor tillid til Det gamle Testamentes skrifter, fordi de fortæller om ham selv.

Joh. 20,30-31 (s. 984)  Johannes skrev sit evangelium for at fortælle os, hvem Jesus er.

Luk. 24,27 (s. 956)  Jesus gjorde flittigt brug af Det gamle Testamente for at klargøre ting angående sig selv og sin opgave her på jorden. Der er også ting i Det gamle Testamente, som handler om Jesus (se evt. lektie nr. 16).

Luk. 24,44-45 (s. 956)  Begrebet ”skrifterne” indbefattede på Jesu tid Mose lov, profeterne og salmerne. Senere kom Det nye Testamentes bøger til, og begge testamenter tilsammen udgør Bibelen.

2 Tim. 3,15-17 (s. 1094)  Bibelen fortæller os om troen på og frelsen i Jesus. Gud har inspireret alle Bibelens bøger, og de underviser og vejleder os til at gøre det rigtige.

2 Pet. 1,21 (s. 1119)  Gud har givet os Bibelen; den er ikke fremkommet på menneskers eget initiativ.

Joh. 17,17 (s. 980)  Jesus siger, at Bibelens ord er sandt.

Sl. 119,160 (s. 552)  Hele Bibelen udgør Guds ord til os.

Sl. 119,105 (s. 550)  Bibelen vejleder os på vor vandring igennem livet.

Matt. 13,3-23 (s. 873)  Guds ord må nå ind i vore hjerter for at kunne bære frugt i vore liv.

Ap. G. 17,11 (s. 1006)  Med et åbent sind læste folk i Berøa dagligt i Guds ord for at forvisse sig om dets budskab.

Rom. 15,4 (s. 1034)  Bibelen er en lærerig bog, som trøster i hverdagen og giver os håb for en bedre fremtid!


Læs Markus-Evangeliet og prøv at lægge mærke til, hvordan det beskriver Jesus og hans liv.

Prøv at lave en oversigt over bogens indhold.