Kosmisk konflikt

Tro og videnskab kan samlet fortælle os mere end bare én af dem alene.

 

Tro og videnskab kombineret giver et helt andet verdensbillede end det, evolution og den geologiske laginddeling præsenterer for os.

 

Vi må se på kreationistens brille igen. Vi må tilbage og læse de første kapitler i Bibelen og se, hvad der skete i begyndelsen af Jordens historie.

       kreationist brille678
     

Allerede i 3. kapitel i Bibelen går det galt for os mennesker. Eva ønsker at bliver klogere, men drager sin mand, Adam, med i faldet. De oplever det onde på nært hold. De inviterede det onde ind i deres liv, og de bliver et offer for Satans angreb på vor sikkerhed.

 

Døden kommer ind i menneskers hverdag. Døden kom ind i menneskers liv på grund af nysgerrighed og videbegær. Døden havde ikke været der før, men de kom til at opleve den i al sin vrede.

 

Adam står som den, der bragte død ind i verden. Det står også i Det Nye Testamente . . .

  adam eve450
Rom. 5,12  

Adam og Kristus

Derfor: Synden kom ind i verden ved ét menneske, og ved synden døden, og sådan kom døden til alle mennesker, fordi alle syndede.

     
1. Kor. 15,21  

Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus.

     

Planeten i fokus

Her har vi en stor uoverensstemmelse mellem traditionel tro og videnskab. Bibelen nævner døden i forbindelse med Adam, men videnskaben siger, at døden havde været der altid langt før mennesket. Så hvem har ret?

 

Det er et afgørende spørgsmål, og mange har opgivet den bibelske lære. I Danmark er der præster i Folkekirken, ja selv mindst én biskop, som slet ikke vil røre det spørgsmål. Det er vi bare nødt til her på godviden.dk.

 

globus europafrika 450

     

Fejlen ligger i fortolkningen af den geologiske laginddeling.

 

I det kambriske lag er der mange fossiler; så mange at videnskaben kalder det for:

Den kambriske eksplosion

 

Her findes der f.eks. trilobitter og søstjerner, som er komplekse dyr. De er absolut ikke primitive. De levede bare på bunden af havet, da syndfloden kom over Jorden.

  trilobit wiki450
     

Kosmisk konflikt helt ind på videnskabeligt plan

De første 11 kapitler i Bibelen anses af mange for at være myter og legender. På den måde er det lettere at tro på løgnen om dødens eksistens før mennesket.

 

Den kambriske eksplosion er netop et tegn på, at livet opstod pludseligt.

 

Den geologiske jordlag er et tegn på, at en række naturkatastrofer strøg hen over Jorden og begravede en masse dyr.

 

 

Se under "Urtiden" artiklen med titlen:

371 dage, der forandrede verden

 

800px Ary Scheffer The Temptation of Christ 1854

    Jesu fristelse af Ary Scheffer, 1854