Grundloven og tro

Flere steder i den danske grundlov står der noget om religion, den kristne tro og retten til at have en tro.

 

Herunder ses nogle interessante klip fra grundloven. Det er rart at vide, at man godt må tro på en Gud i dagens Danmark, selv om videnskab nærmest har afskrevet ham.

 

Prøv at lave nogle kommentarer til de fremhævede paragraffer i nedenstående uddrag.

 

 

Du kan finde hele grundloven på grundloven.dk.

 

 

 

 

 

Maleriet her til højre . . .

 

Ved grundlovsændringen 1915 fik kvinder og tyende stemmeret.

 

   

grundloven 1915

Danmarks Riges Grundlov

nr. 169 af 5. juni 1953.

 

Kapitel I

§ 1
Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks Rige.

§ 2
Regeringsformen er indskrænket-monarkisk. Kongemagten nedarves til mænd og kvinder efter de i tronfølgeloven af 27. marts 1953 fastsatte regler.

§ 3
Den lovgivende magt er hos kongen og folketinget i forening. Den udøvende magt er hos kongen. Den dømmende magt er hos domstolene.

§ 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

Kapitel II

§ 5
Kongen kan ikke uden folketingets samtykke være regent i andre lande.

§ 6
Kongen skal høre til den evangelisk-lutherske kirke.

§ 7
Kongen er myndig, når han har fyldt sit 18. år. Det samme gælder tronfølgeren.

 

 

 

Kapitel VII

§ 66
Folkekirkens forfatning ordnes ved lov.

§ 67
Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

§ 68
Ingen er pligtig at yde personlige bidrag til nogen anden gudsdyrkelse en den, som er hans egen.

§ 69
De fra folkekirken afvigende trossamfunds forhold ordnes nærmere ved lov.

§ 70
Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt.

Kapitel VIII

§ 71
Stk. 1.
Den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse.