Alle går med briller

Bibelen fremstiller Gud som Skaber. Det er et gennemgående tema fra Første Mosebog og hele vejen igennem til Johannes’ Åbenbaring.

 

I hverdagen hører vi bare en anden historie: At alt er kommet af ingenting, liv er opstået i en ursuppe for flere milliarder år siden, og døden eksisterede længe før mennesket. Big Bang og evolution er forklaringen på det hele, og Bibelens første kapitler indeholder blot myter og legender.

 

Vi må prøve at forstå, hvor det er, at videnskab og Bibelen er uenig. Det handler om urtiden, fra Jordens tilblivelse og frem til istiden. Det er et spørgsmål om begrebet "verdensbillede". Lad os først se på det traditionelle videnskabelige verdensbillede . . .

       briller mads400
     

Videnskabens verdensbillede

 

Fysik: Det hele begynder med Big Bang, at en singularitet bliver til hele universet. Galakser dannes, og Jorden får sin plads i Solsystemet.

 

Kemi: Livet opstår for omkring 3½ milliard år siden. Nogle mener, at forskellige molekyler går sammen og på et tidspunkt opstår der liv i dem.

 

Biologi: Der sker en udvikling fra primitivt liv til det mere komplekse. Evolution i urtiden danner baggrund for den mangfoldighed af liv, vi har i dag.

 

Geografi: Den geologiske laginddeling går hånd i hånd med evolution. Der er laverestående dyr i de nederste jordlag, og de øverste er præget af højt udviklede dyr.

  tidslinie4store
     

På billedet ses Darwins første skitse af "livets træ" fra 1837, hvor han formulerede ideen om fælles afstamning for første gang.

 

Teorien går ud på, at simple former for liv begyndte nederst på tegningen. De simple dyr udviklede sig til højerestående dyr.

 

Urtidens evolution er altså baggrunden for den mangfoldighed vi har i dag, både planter og dyr. Vi kalder det biodiversitet.

 

Darwin skrev en bog om sin teori, og den udkom i 1859. Titlen er i dansk oversættelse:

Arternes oprindelse ved naturlig udvælgelse.

Flere steder i bogen er Darwin ærlig og siger, at hans teori bør bevises. Han håber på, at geologiske jordlag vil underbygge hans teori.

  darwin tree
     

Tror man på Darwin og evolution, så er det som at kigge igennem venstre brilleglas på illustrationen her til venstre.

 

Det er biologiens stamtræ og den geologiske laginddeling to teorier, som sammen er kernen i troen på evolution i urtiden.

 

De geologiske jordlag skulle bevise hans teori. Her tænkes f.eks. på overgangsformer mellem de forskellige arter.

  evolution brille678
     

Bibelens verdensbillede

Er man kristen og rigtig glad for Bibelens første kapitler, så tror man på skabelsen og syndfloden.

 

Skal vi finde et symbol for skabelsen kunne vi bruge et billede af livets træ, som stod i Paradis.

 

Dansk Jordemoderforening bruger et træ i deres logo, så kan vi også.

  jordemoderlogo
     

En bibeltro kristen går også med briller. Venstre brilleglas gør, at personen ser Gud som skaberen i naturens underværker. Livets træ i Paradis stod for loyalitet over for Herren, som er nævnt i Bibelens første kapitler.

 

Der går nogle år, og så bliver der meget ondskab på Jorden, som Gud vælger at standse med syndfloden. Den geologske laginddeling er resultatet af talrige tsunamier, som for hen over verdenshavene.

   

kreationist brille678

     

Spørgsmålet for os mennesker i dag er bl.a., om videnskaben har ret i, at evolution og den geologiske laginddeling er sandheden om urtiden.

 

Kan man derimod finde iagttagelser, der passer ind i de bibelske briller, så bliver det sandheden for det menneske, som får øjnene op for det det gamle verdensbillede.

 

Derfor går den bibeltro kristne på jagt efter historier både inden for biologi og geologi, når man gerne vil gå imod den almene videnskabs evolutionsteori.

  

Her er et billede af en geolog og en ornitolog. Når de er i gang med deres arbejde, så tolker de deres iagttagelser med de briller, de går med til hverdag.

  briller fugl hammer400
     

Kort sagt er det et spørgsmål om tid. Hvor lang tid tog det at nedlægge den geologiske lag.

 

Geologien siger, at vi er 543 millioner år tilbage, når vi ser på det cambriske jordlag.

 

Den bibelske tidsregning siger, at vi er under 10.000 år. I forbindelse med syndfloden på 13 måneder blev Jorden dækket med vand, og de geologiske lag blev altså nedlagt på meget kort tid.

 

Disse spørgsmål finder du svarene på i nogle af de andre artikler her i menuen om urtiden.

  strata 400
     

En kreationist ser derfor på de geologiske lag på en helt anden måde.

 

Her er der tale om dage og måneder, ikke millioner af år.

 

Dinosaurerne uddøde, da hele Jorden var oversvømmet af syndfloden. Bibelen siger, at vandet steg i 150 dage. Derefter begyndte det at falde igen.

  geologi godviden
     

jordemoderlogo

briller videnskab678

geologi godviden