371 dage - der forandrede verden

I Bibelen hører vi om syndfloden, og det har givet anledning til en masse tegninger og illustrationer. De henvender sig til børns fantasi.

 

Fælles for de tre tegninger her til højre er, at de ikke er helt trofaste over for historien i Bibelen. Prøv at snakke om dem.

 

Når man bliver voksen, så hører man gang på gang, at de første 11 kapitler i Bibelen er myter og legender. Skabelse, syndefaldet og syndfloden kan man ikke tro på, mener videnskaben.

 

Lad os prøve at kigge nærmere på, hvad Bibelen fortæller. Derefter ser vi på den geologiske laginddeling. Til sidst drager vi en konklusion ud fra de videnskabelige iagttagelser.

    noahs ark03ani
     

Hvad betyder ordet syndflod?

Går vi til Den Store Danske ordbog, så får vi lidt at vide om ordet syndflod. Her hører vi, at det er en mytisk forestilling om en oversvømmelse af kosmiske dimensioner.

 

Bemærk at ordet syndflod kommer fra tysk. Spørg en tysker; nogle ved det godt.

 

Syndflod betyder uafbrudt oversvømmelse. Det er netop det vi skal se på i denne artikel. Gæring inden i kroppen danner luft, der puster maven op.

  syndflod store danske
     

Bibelsk lære

Der bruges ret meget plads i Bibelen til at beskrive syndfloden: Hele fire kapitler.

 

Bemærk at der sådan set kun er nævnt en naturkatastrofe med vand og oversvømmelse. Senere vil vi se, at der skete meget mere under syndfloden så som vulkanudbrud og kontinentforskydelser.

 

Bibelstudium i 1. Mosebog kapitel 6-9

Kapitel og emne . . .

   6.   Noah orienteres om den kommende katastrofe

   7.   Vandflodens begyndelse og omfang

   8.   Afslutningen på syndfloden

   9.   Regnbuen og pagten med Noah

     

371 dage

Syndfloden var ét år og 10 dage. Et år i den jødiske kalender er på 360 dage. Første og sidste dag tæller også med, derfor ender vi med 371 dage.

 

     1. Mos. 7,11   I det år, Noa blev 600 år, på den
          syttende dag i den anden måned, netop på
          den dag brød kilderne fra det store urdyb
          igennem, og himlens vinduer blev åbnet,

     1. Mos. 8,14   Den syvogtyvende dag i den
          anden måned var jorden tør.

     

Går vi til Det Nye Testamente, så bakkes der op om både skabelsen og syndfloden. Selv Jesus henviser til syndfloden og Noah i Mattæus kapitel 24 vers 37-39.

  matt24 37
     

Bibelsk begivenhed
eller myte?

 

I Bibelen varer syndfloden lidt over et år, helt nøjagtigt 371 dage. Det er meget kortere end de 543 millioner år, som den geologiske laginddeling står for.

 

Den geologiske laginddeling, som vi ser den til højre, ses kun i tekstbøger. Man kunne tro, at dette var et tværsnit af Grand Canyon i U.S.A. - men det er det ikke.

 

Generelt finder man kun 4 - 5 geologiske jordlag, hvis man graver dybt ned i jorden. Lagene er slet ikke verdensomspændende. Kun ét lag kan ses på alle 7 kontinenter, og det er kridtlaget, også kaldet cretaceous.

 

Videnskaben har problemer med det kambriske jordlag, cambrian på engelsk. Her er der pludselig masser af liv i forhold til laget nedenunder. Man kalder det for den kambriske eksplosion. Her er der komplekse dyr med øjne og det hele.

  strata 400
     

Den geologiske laginddeling giver mere mening, hvis man snakker om én stor naturkatastrofe med en masse vand og mange tsunamier.

 

Vandet ville strømme af sted og tage en masse materiale med sig; det kaldes for sedimenter. Sand, grus og ler kan nemt transporteres af sted over lange afstande, hvis vandet er i kraftig bevægelse.

 

Sedimentene vil ende på havbunden og først begrave de dyr, der findes der. Nøjagtig som det vises i den geologiske laginddeling.

 

Derefter vil dyr i vandet blive begravet, så dyr ved havet, dernæst på land. Pattedyr kan let bevæge sig på land, derfor har de kunnet flygte op på bakker og skråninger.

 

Når pattedyr drukner, svulmer kroppen ret hurtigt op, og det døde dyr kommer op til overfladen. Derfor er der stort set kun pattedyr i de øverste geologiske jordlag.

 

Hvis et menneske drukner, så går der bare nogle få dage, så kommer liget op til overfladen. Gæring i kroppen puster liget op, så det bliver lettere end vand.

  

 

Foto  > > >   Billedet til højre er en død delfin. Det er et varmblodet pattedyr, derfor kommer til op til overfladen, når det er dødt.

  delfin
     

Her har nogle kristne amerikanere tegnet lidt oven i en illustration af den geologiske laginddeling.

 

Her ser vi, at vandet under syndfloden steg og steg, indtil dinosaurerne døde. Herefter faldt vandstanden.

 

Øverst ser vi lag efter syndfloden. Her kommer vi til istiden, som fulgte lige efter.

 

Bibelen nævner en klimaforandring efter syndfloden. Det kan ses i istidens begivenheder, som vi hører meget om i skolernes geografitimer.

  geologi bibelsk
     

Tegningen er her forenklet og oversat til dansk.

 

Det er nu nemt at se, hvor lang tid vandet steg under syndfloden.

 

Dyrene på bunden af havet blev først begravet, derefter dem, der kan svømme. Senere begraves de langsomme landdyr og til sidst pattedyrene.

 

Når et pattedyr dør, spiles maven og, og det døde dyr kommer op til vandoverfladen. Derfor er pattedyr generelt at finde i de øverste geologiske lag.

  geologi godviden
     

Levende fossiler

Rigtig mange af fossilerne i de geologiske lag kender vi i dag. Man kalder dem for levende fossiler.

 

Vandmanden har ikke ændret sig fra det, vi finder som fossiler, til det vi idag møder i havet.

 

Ifølge evolution er der ingen ændrin på 500 mill. år.

Som kreationist ser man ingen ændringer på 4.500 år.

  levende fossil 01
     

Hestesko-krabben er også fundet som fossil.

 

Den beviser bare intet om den geologiske laginddeling og evolution.

  levende fossil 03
     
Krabben findes i dag. Dette billede er ret overbevisende om, at de ikke er sket nogen ændring.   levende fossil 02
     
Denne fisk blev i mange år brugt som eksempel på en uddød fisk. Man mente, at den uddøde for ca. 80 mill. år siden.   levende fossil 04
     

Pludselig blev denne sjældne fisk fundet i 1938. Det viser sig, at den er et levende fossil.

 

Kreationisten siger bare: Ingen ændringer siden syndfloden.

  levende fossil 06
     

Vi skal også lige have et eksempel fra Danmark.

 

I moleret på øen Fur i Limfjorden er der fundet et flot eksemplar af en guldsmed.

 

Videnskaben siger, at den er 55 mill. år gammel.

 

Kreationisten har allermest lyst til at slette nogle nuller, for så bliver det mere korrekt.

  levende fossil 05
     

Møns klint

Mange turister besøger hvert år Møns Klint. Det er en fantastisk naturperle med masser af kridt.

 

Kridtlaget findes på alle kontinenter. Det er det eneste geologiske lag, der er på alle kontinenter.

 

En kreationist ser det som et tegn på, at på et tidspunkt under syndfloden nåede hele Jorden at være dækket af vand.

 
     

Kridtlaget kommer efter at kontinenterne er brudt op og undersøiske vulkaner har forsuret verdenshavene. Her er årsagen til kalkalgernes død på verdensplan.

 

Lige efter kridttiden i den geologiske laginddeling kommer eocæn, hvor vi har molet på Fur og Mors.

 

Moler er også dannet af alger. Der er tale om en speciel typer, som hedder diatomé-alger.

  pangea dk
     

Dinosaurer i Belgien

Foto > > >   Denne dinosaur er meget interessant. Den hedder iguanodon og er fundet i Bernissart i Belgien.

 

Den blev opdaget i 1878 i en kulmine 322 meter under jorden. I alt blev der fundet 38 dinosaurer, som var skyllet ned i en spalte i jorden under en af urtidens naturkatastrofer. De fleste er nu udstillet i Bruxelles på naturhistorisk museum.

 

Denne dinosaur er den eneste, der er fundet på alle 7 kontinenter. De uddøde samtidig, blev forstenet. Altså må det have været en verdensomspændende vandkatastrofe, der tog livet af dinosaurerne.

 

Iguanodon var planteæder og gik på alle fire ben. Da man først udstillede den i Bruxelles, viste man den som på billedet til højre. Der gik nogle årtier, så blev man klogere.

  bernissart02
     

De store katastrofer

Der skete noget i den videnskabelige verden i 1980'erne. Man begyndte at indse, at der i urtiden havde været en serie store naturkatastrofer. Man snakker i dag om mere end 20 store hændelser i fortiden.

 

I en geografibog til 9. klasse omtales de fem største katastrofer. På engelsk kaldes de nogle gange for . . .

The Big Five

  xplore geo
     

Her til højre ses de største tilfælde af massedød i urtiden. Læg mærke til hvor stor en dødsprocenten er i hver af de fem naturkatastrofer.

 

Lav et "højreklik" på billedet, hvis du vil se det i et større format.

  mass extinctions
     

Alle går med briller

Når man har Bibelens verdensbillede i sit hovede, er det som at have disse briller på. Man ser, at i urtiden skabte Gud Jorden, og efter ca. 1600 år gik det galt med ondskab. Gud måtte holde dom og nærmest begynde forfra.

  kreationist brille678
     

Tror man på udviklingslæren, så bruger man den geologiske laginddeling til at påvise Darwins teorier.

 

Det viser sig derimod, at når kreationister ser på geologien, så har vi en ung jord, som kun er nogle få tusinde år gammel.

  evolution brille678
     

Bibelens verdensbillede

Syndfloden er en bibelhistorie. Og mere end det. Man kan sagtens finde stribevis af videnskabelige kendsgerninger, der støtter Bibelens lære.

 

  noah ark 450
     

Vi skal ikke undre os over, at videnskaben i dag benægter syndfloden. Det blev forudsagt allerede i 2. Peters Brev i Det nye Testamente.

 

Mennesker benægter syndfloden som en dom over Jorden i urtiden. På samme måde vil de også håne al snak om, at Jesus Kristus kommer igen engang i fremtiden for at holde dom.

  petersbrev
     

Fortsæt her på godviden.dk

Vil du vide mere om tegn på, at der har været en stor vandkatastrofe i urtiden, så kig i menuen til venstre.

Læs mere om  . . .

 

     •     Danmarks fødsel

     •     En tur til Fur

     •     Grand Canyon

     •     Dinosaurerne

  fur12

Lærervejledning

Der er lavet en Power Point Præsentation over emnet i denne artikel. Der er over 100 slides, så der er noget at gå i gang med, hvis man vil undervise i naturvidenskab og Bibelens verdensbillede. Herunder ses fra slide nr. 73 og fremefter,

Se under Lærer-info og læs mere om undervisningspakken og dens indhold.

ppp371 dump