holger skabelse

Skabelse

Underviser: Holger Daugaard, cand. scient. i biologi, rektor på Vejlefjordskolen

Her er en serie videoprogrammer fra HopeChannel Danmark, som sætter fokus på naturen og de videnskabelige teorier, der har med livets oprindelse, naturens kompleksitet og design. Her er en oversigt med en indholdsfortegnelse til de enkelte programmer.

Skabelse 1:
Design i naturen

 

Tid       Emne

00:30   Intro til serien

03:40   Vi ser design i cellen

06:50   Funktioner i et tøffeldyr

10:20   Naturen er smuk

13:05   Fuglenes sang

15:25   Sociale samfund

16:55   Bestøvning

19:40   Når frø spirer

22:05   Symbiose

24:55   Øjet er komplekst

27:00   Økologi

 
          

Skabelse 2:
Livets oprindelse

 

Tid       Emne

00:30   Resumé og intro

02:10   Hvad kendetegner liv?

06:05   Liv er komplekst

09:25   5 ideer om livets oprindelse

10:25     1) Kemisk evolution

21:35     2) Pansperma-teorien

23:05     3) Liv fra det ydre rum

24:00     4) Spontan genese

25:15     5) Skabelse

30:45   Ideernes sandsynlighed  

 
                       

Skabelse 3:
Den videnskabelige metode

- og dens begrænsninger

 

Tid       Emne

00:30   Resumé og intro

01:00   Den videnskabelige metode

07:35     1) Observation

11:15     2) Hypotese

17:25     3) Eksperiment

33:05   Videnskab og tro

 
        

Skabelse 4:
Evolution, skabelse og ID

 

Tid       Emne

00:30   Intro til 4 emner i denne lektion

04:50   Evolutionsteorien

33:20   Skabelse, kreationisme

35:10   Teistisk evolution

38:20   Intelligent Design

41:08   Forskel på skabelse og ID

45:20   Forskel mellem skabelse
             og evolution

46:45   Mekanismer

48:15   Sammenligning mellem
             forskellige opfattelser

 
      

Skabelse 5:
Jamen, hvad så med? 1. del
Om naturlig selektion og ligheder

 

Tid       Emne

00:30   Snak om ændringer

01:00   Om ligheder og forskelle

10:00   Darwins evolutionstræ

11:30   Fossilhistorien

17:20   Urfuglen archaeopteryx

21:00   Fostre og Haechel

24:55   Naturlig selektion

26:00   Birkemåleren

28:45   Darwins finker

 
      

Skabelse 6:
Jamen, hvad så med? 2. del
Om mutationer

 

Tid       Emne

00:30   Kort tilbageblik

02:50   Mutationer

07:05   Bananfluer i laboratoriet

11:00   Menneskets afstamning

13:10   Sydaber (australopithecus)

14:15   Homo-slægten

15:15   Kan vi være sikre?

19:00   Neandertalerne

20:55   To tolkninger

24:50   Genitiske modeller

 
      

Skabelse 7:
Konsekvenser

 

Tid       Emne

00:30   Tilbageblik

02:35   Få tænker på konsekvenserne

03:45   Tre konsekvenser

06:00   Citater af Jaques Monod

07:40   Ansvarlighed

08:35   Etik og moral

10:10   Mål for beundring

 
      

Skabelse 8:
Naturens design

 

Tid       Emne

00:30   Vi aflurer naturen

01:15   Velcro og en fuglefjer

03:00   Termostaten

05:15   Varmesøgende missil

06:50   Helikopter

07:30   Kamera

08:50   Infrarød følsomhed

09:50   Ubåd - opdrift

 

 

life cover

LiFE er Adventistkirkens online kursustilbud, i samarbejde med Korrespondanceskolen og medieafdelingen. Visionen er at tilbyde undervisning til enkeltpersoner, skoler, kirker og menigheder i Danmark. Formålet med undervisningen er at give mennesker rum til at vokse og blive udrustet til at elske og tjene.