God viden kan nemt illustreres ved brug af . . .

Power Point Præsentationer med god viden

Lad os se på nogle dumps fra de PPP, der er udviklet til brug i undervisningen af God VIDEN.

Fra Galilei til robotter på Mars

Der skete virkelig noget på Galileis tid. Det var et opgør mellem videnskab og kirken. Spørgsmålet var, om Jorden var centrum i Universet, således at Månen, Solen og planeterne cirklede omkring os. Står Jorden stille, eller bevæger den sig rundt om Solen med en høj hastighed?

 

Galilei byggede en kikkert og opdagede, at planeten Venus har faser ligesom vores måne. Denne observation viste, at Solen er centrum for en række planeter. Det ville Den Katolske Kirke ikke godtage. Det var et opgør mellem tro og videnskab.

 

Denne PPP indeholder 40 slídes.

  ppp16 galilei
             

Danmarks fødsel

Der er omkring 10 fantastiske geologiske museer i Danmark, og det er fristende at bruge billeder derfra til en PPP om vort kære hjemlands tilblivelse.

 

Vand har været en vigtig brik i det spil, der foregik i urtiden. Det hører man også om, når man kommer rundt i Danmark interessante naturoplevelser.

 

Generelt er billeder og videoklip taget specielt til brug her på godviden.dk. Der er omkring 90 slides og adskillige videoklip med professionelle guides.

  ppp24 dk fd
     

371 dage der forandrede verden

Vi ser på den bibelske syndflod og prøver at finde evidens for den de geologiske lag. Det bringer os vidt omkring i verden.

 

Vi kommer bl.a. til øen Fur i Limfjorden. Her findes der et fossil af koprolit. Det er forstenet afføring fra en fisk. Hvordan kan der være sket, og hvorfor er det bevaret i den geologiske lagdeling?

 

Der er over 100 slides i denne spændende PPP. Der er en serie billeder fra Stevns Klint og Naturhistorisk Museum i Berlin.

  ppp26 371dage
     

Darwin Dilemma

Der er flere emner, som irriterer Darwin i bogen om arternes oprindelse. Vi kigger på dem og vurderer alvoren i problemerne. Darwin er faktisk meget ærlig i sin bog og ser seriøst på udfordringerne.

 

I denne PPP ser vi Darwins egne ord og finder et godt svar på udfordringerne. Videnskaben har sjovt nok ikke fundet tilfredsstillende svar på indvendingerne, men en kreationistisk forståelse af vor fortid giver et tilfredsstillende svar.

 

Der er 75 slides i denne PPP. Flere af dem giver et humoristisk svar på spørgsmålet om overgangsformer fra en art til en ny.

  ppp32 darwin
     

De fire store teorier

Fra flere grene af videnskaben prøver man at forklare urtiden ud fra forestillingen om, at alt er kommet fra intet, at liv opstod ved en tilfældighed, og at højerestående dyr har udviklet sig fra simple celler gennem millioner af år.

 

Normalt snakker vi om evolution, når emnet om vor urtid er i centrum. Der er dog flere videnskaber med i debatten. Videnskaben fortæller, at Big Bang er jo ligesom starten, og på et tidspunkt opstod livet. Så udviklede livet sig, bevidnet af de geologiske jordlag. Denne PPP tager et opgør med alle fire videnskaber, og så er spørgsmålet om en eller flere af dem tager fejl. Måske alle fire?

 

Der er 90 slides i denne PPP.

  ppp29 stor teori
     

Proteinsyntesen

Det er bare et stort emne at gå i gang med, når man interesserer sig for proteiner.

 

Det er nemt at beundre proteiner.
De er svære at beskrive, for der er så mange forskellige.
Kan proteiner også bevise noget?
Ja, mere end de fleste er klar over.
Ja, mere end videnskaben er interesseret i.

 

Der er lavet flere versioner af denne PPP, og en ekstra er under udarbejdelse. Den vil sammenligne en computer med dannelsen af proteiner. Altså PC og PS, personlig computer og proteinsyntesen. Det er et interessant studium!

  ppp34 protein
     

Se skemaet med alle Power Point Præsentationerne i menuen; klik her . . .

Undervisningspakken

 

 

Skemaet opdateres i takt med at undervisningspakken udvikles og finpudses.

 

Illustrationen her til højre er ikke komplet.

 

 

skema undervis
     

Dinosaurerne druknede i et hav af tsunamier

Her til sidst skal DINOscience også lige nævnes.
Denne PPP har været vist på flere skoler i forbindelse med uge 39, hvor der er fokus på videnskab.
Alle var glade for foredraget. I dag er folk godt klar over, at dinosaurerne døde i forbindelse med en serie af naturkatastrofer. Det er bare ikke altid, at videnskaben vil indrømme det. Denne PPP giver flere eksempler på, hvor omfattende katastrofen var.