EM fysik7 dk 271pixel

God viden til dig

Gå fra at være anonym til at være gæstfri, kunde og visionær

Du bestemmer selv, hvordan du vil bruge konceptet godviden.dk.
Vælg dit niveau for engagement:

     
Anonym  

Du bruger domænet godviden.dk, og er tilfreds med det.

Du er anonym, kigger på artiklerne og ser videoklippene i ro og mag.

   

  

   
Gæstfri     

Du inviteret forfatter Erik Marcussen til at komme på besøg på din skole, institution, kirke, menighed eller privathjem.
Det bliver sikkert til et foredrag eller en undervisningstime.

Bagefter har vi eventuelt et fagmøde.

   

 

   
Kunde  

Du køber undervisningspakken, som er udviklet til dem, der gerne vil have styr på tro og videnskab i dagens Danmark . . .

    • Domænet godviden.dk
    • Elevhæfte i A4-format
    • Power Point Præsentationer
    • Fotos og videoklip
    • TV-programmer

Materialet er udarbejdet til brug i udskolingen, på kristne efterskoler, til privatundervisning og til nysgerrige voksne.

   

  

   
 Visionær 
 

Du kan være visionær og lægge en plan for undervisning i tro og videnskab hos dig.

Du har en vision om, at domænet godviden.dk og den tilhørende undervisningspakke skal bruges i din hverdag, i din omgangskreds.

Måske inviterer du Erik Marcussen til at holde en temadag.